Bouwrijp maken

Bouwrijp maken is het geschikt maken van een terrein voor de eigenlijke bouwactiviteit.
In de praktijk betekent dit:
het verleggen of opnemen van eventuele ondergrondse kabels en leidingen;
  • oude bouwwerken slopen en afvoeren;
  • bomen en struiken worden gerooid;
  • rioleringsysteem aanleggen;
  • wegcunetten graven en aanvullen met wegfunderingsmateriaal;
  • kabel- en leidingstroken aanleggen;
  • waterpartijen graven;
  • overige terreinen vlak afwerken.
Aan het einde van de bouwactiviteit (woningbouw, bedrijfsgebouwen, enz.) wordt een aanvang gemaakt met het woonrijp maken.