Waterbouw

In verband met de wateroverlast ten gevolge van extremer weer, smeltwater van rivieren en de stijgende zeespiegel hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Waterbeleid 21ste Eeuw ontwikkeld.
In het landschap en in de stad moet ruimte gemaakt worden om water op te slaan, bijvoorbeeld door het aanleggen van vijvers in woonwijken. Van Egmond Wegenbouw realiseert deze projecten met succes!

Waterbouw

  • Kademuren
  • steigers
  • Oeverwerken
  • Vijverpartijen
  • Bruggen