Woonrijp maken

Woonrijp maken is het afwerken van openbare delen van een bouwterrein voor uiteindelijk gebruik. Het betreft het aanbrengen van voorzieningen op of in het maaiveld zoals:
  • definitieve verhardingen;
  • afwateringssystemen;
  • straatverlichting;
  • groenvoorzieningen;
  • straatmeubilair.
Woonrijp maken vindt plaats aan het eind- of na afronding van de bouwactiviteiten.