Over ons

Van Egmond Wegenbouw is actief in de grond-, water en wegenbouw. Hoofdactiviteit is het aanleggen van bestratingen en rioleringen, zoals het bouw- en woonrijp maken, de reconstructie van bestaande structuren, de vernieuwing van riolering en diverse onderhoudswerkzaamheden.

Vakmanschap sinds 1938

Bedrijfsprofiel

Van Egmond Wegenbouw is onderdeel van de holding P. van Egmond Beheer BV, die oorspronkelijk werd opgericht in 1938 door P. van Egmond te Rijnsburg. Drie van zijn zonen namen het bedrijf over, die ieder het bedrijfsaandeel overdeden aan één zoon. De directie bestaat nu uit 2 neven.
Van Egmond Wegenbouw is gevestigd in Rijnsburg en Katwijk.

Van Egmond wegenbouw
Van Egmond wegenbouw

Van overheidsproject tot achtertuin

Van Egmond Wegenbouw voert opdrachten uit voor gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwbedrijven en instellingen. Wij hebben de mogelijkheid om projecten als totaalpakket aan te bieden, inclusief bestek en tekeningen (design en construct). In verband met de wateroverlast ten gevolge van extremer weer, smeltwater van rivieren en de stijgende zeespiegel hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Waterbeleid 21ste Eeuw ontwikkeld.
In het landschap en in de stad moet ruimte gemaakt worden om water op te slaan, bijvoorbeeld door het aanleggen van vijvers in woonwijken. Van Egmond Wegenbouw realiseert deze projecten met succes!
Tevens zijn wij gespecialiseerd in het aanleggen van sierbestrating, zodat ook de particulier bij ons terecht kan. Vooral de afgelopen jaren ontwikkelde zich hierin een enorme trend. De keuze in het sierbestratingsmateriaal is dan ook behoorlijk uitgebreid.

Erkend bestratingsbedrijf

Een onderneming die al drie generaties bestaat, heeft natuurlijk veel ontwikkelingen in de GWW-sector meegemaakt. Inmiddels heeft het bedrijf de nodige knowhow opgebouwd. Bovendien is Van Egmond Wegenbouw lid van de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf. 

NEN-EN-ISO-9001 en VCA** 2017/6.0
De moderne tijd stelt veel eisen aan kwaliteit. Alle onderdelen van Van Egmond Wegenbouw voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen, waardoor wij sinds 6-2-1997 in het bezit zijn van het ISO 9001 en VCA** certificaten.

Het gaat om kwaliteit:

  • Van afgeleverde producten en diensten
  • Van de eigen werkzaamheden
  • En om het vertrouwen:
  • In het verwezenlijken van de kwaliteitseisen
  • Van de klanten

Onze ambities m.b.t het milieu → Duurzame ontwikkeling te integreren in onze interne organisatie om zo de milieu-impact van onze gebouwen en activiteiten te beperken.

 

 

PSO Trede 3

Sociaal ondernemen is verankerd in het DNA van Van Egmond Wegenbouw. Dit houdt in dat er niet alleen op projectbasis mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden, maar dat er bewust gestuurd wordt op een meer duurzame inzet van onze medewerkers. Daarnaast wordt er continue verkend of het ondernemen nog socialer kan. Een PSO-certificering op een Trede 3 niveau maakt aantoonbaar dat een organisatie bovengemiddeld sociaal onderneemt. Deze duurzame sociale inzet omvat ruimschoots wat er binnen de Social return eis wordt uitgevraagd.

Van egmond werkt met:

Opleidingen

Binnen het bedrijf wordt veel aandacht geschonken aan het opleiden van onze werknemers. Hiertoe is er onder meer een leermeester aangesteld, die jonge werknemers (leerlingen), naast hun schoolopleiding ook bekwaamt in het stratenmakers vak. Hierdoor kunnen wij ook in de toekomst onze kwaliteit blijven garanderen.

Van Egmond Wegenbouw is lid van het SPG. Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Weg en Waterbouw Zuid-Holland. SPG Infra vakopleidingen is een organisatie die bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn inde sector grond-, weg- en waterbouw en gevestigd in Zuid-Holland. 55 Erkende opleidingsbedrijven zijn op dit moment deelnemer van SPG Infravakopleidingen. SPG-Infra is hét kennis- en adviescentrum in de regio voor een opleiding in de Infrasector. Het SPG-Infra heeft kennis van de regionale arbeidsmarkt. Zowel van de doorgroeimogelijkheden bij bedrijven als van de beschikbaarheid van (potentiële) werkende leerlingen. 

Van Egmond wegenbouw