Groot onderhoud Prinsenwijk-De Paauw Wassenaar

Groot onderhoud Prinsenwijk-De Paauw Wassenaar

In deze prachtige wijk in Wassenaar hebben wij o.a. de huisaansluitingen, kolken en aansluitleidingen vervangen, elementenverharding, bitumeuze verharding en groenvakken aangebracht, bomen en heesters geplant.

Tot de werkzaamheden behoorde ook het kunstwerk in de Paauwlaan. Wij hebben hierop een slijtlaag aangebracht, dilatatievoegen en de funderingen rondom het kunstwerk hersteld.