Islamitisch Centrum Ter Haarkade Leiden

Islamitisch Centrum Ter Haarkade Leiden

Woonrijpmaken omgeving Islamitisch Centrum Ter Haarkade;
-     het verwijderen van verhardingen;
-     het opbreken van hydraulisch gebonden fundering laag;
-     het verwijderen van kantopsluitingen;
-     het uitvoeren van grondwerken;
-     het aanbrengen van kantopsluitingen;
-     het aanbrengen van elementenverhardingen;

-     het maken van oevervoorzieningen;
-     het aanbrengen van verankeringen;
-     het aanbrengen van openbare verlichting;
-     bijkomende werkzaamheden.

 

Afbeeldingen gemaakt door Wienerberger BV