Rioolvervanging Koestraat, met bijkomende werken te Rijnsburg

Rioolvervanging Koestraat, met bijkomende werken te Rijnsburg

Het werk bestaat o.a. uit het opbreken en aanbrengen van elementenverharding, kantopsluitingen, rioolleidingen, rioolputten, kolken, kolkleidingen, (N)GGY waterleiding, huisaansluitingen en straatmeubilair.